Threesology Research Journal
Three Wise Men Poem
~ Hungarian ~

(The Study of Threes)
http://threesology.org


Három Bölcs


Három bölcs jött hozzám
Három ajáandékkal, egy csillagot lövettek
karácsony reggelén, hogy lássák
a megválto-királyt aki most született
Kutattam a világban mintegy kisgyerek játszik,
mikor én is kis gyerek voltam,
és három napig elvesztem
de egy isten házában mosolyogtam
Egy szellem a pusztába vezetett
ahol az ördög háromszor kisértett
Sátán magáévá akart tenni
de látogató angyalnak adtam lelkemet
Tanitottam hogy mind emlékezzenek -
"Kérni, Keresni és Zörgetni"
mert e kulcsoknak mindenki enged
és megnyittatnak az ég kapui
Háromszor tíz és három éves voltam
hit, remény és szeretetról beszéltem
gonosznak hívtak vagy merésznek
de teérted volt amit tettem
Mikor kérdezték hogy követom-e
"Nem Vagyok," Pé csak annyit mondott
harmadszor tagadott meg amikor vittek,
Mielótt a kakas kukorékolt
Sokan azt hiszik hogy háháromszor leejtettem
a keresztet a feszités útján
s két máasikkal búnösnek itéltek
és hárman indultunk az ég után
Hiszik hogy három szöget használtak
hogy mindkét kezemet s lábaimat fogja
- kivégzóim szidalmakra vártak
de ezen szavakkal feleltem nekik:
"Noha testem vízre szomjúhozik
s minkét kezembó´l vércseppek csöpögnek
csak bocsáss meg nekik jó atyám
mert nem értik mit cselekeznek."

Pilátus írta fejem fölé
egy kis fatáblára
Görögül, Latinul és Héberül
"A Nazáreti Jézus a zsidók királya"
Három órakor, útrakészen voltam
hogy jövö nemzedékei higgyenek
egyesek azd mondják három szóval mondtam
"En szomjas vagyok."
Savanyú borral itatott spongyával
futott hozzam egy a közelemben
de mások azt mondták "Csak haggyad!"
hogy vajon isten megent-e idoben.
Keresztrefeszitésem után
a harmadik nap volt mikor feltámadtam
és minden jószívú ember tudja
hogy midegyiktekért haltam
Három asszony jött édes fúszerekkel
hogy sziveiket könnyitve felkenjenek
de elóttük már Galileába mentem
mert ott talalkoznunk kellet
követó´imhöz csukott ajtómögött
kétszer jöttem hogy halgassanak
s utána a Tibériás tenger partj´n
harmadszor látogattam azokat
Három kérdést kérdeztem Simon Pétertól
jól tudva hogy ugyanazt modja
jalhatatlan szeretetem volt a leckében
hogy az agész jövó használhassa
Minden hatalom égen és föld&oouml;n
nekem adatott azon a napon
melyen tudtam születésem óta
felmegyek, noha sok mondanival´m volt
De hogy miden nép megtudja
mindenki halgatja, azt remélve
"az Atya, Fiú es Szentlélek Nevében."
Tanitványaim ki lettek küldve
mint egy tolvaj az ejszakaban,
úgy jöttem hozzátok
noho sokan hiszik hogy nem igaz hogy
szivedben legyen vilagosságom azert imádkozok
Nem rejtelmes összeötlés
hogy életemben a h´rmas szám szerepel
annak jelentóségét meg kell értened
ahogy az én szeretetem nem hagy el.

Hungarian translation:
-by-
Attila CsanyiYour Questions, Comments or Additional Information are welcomed:
Herb O. Buckland
herbobuckland@hotmail.com