Threesology Research Journal
Three Wise Men Poem Translations
English German Finnish Czechoslovakian Spanish French Italian Hungarian Filipino

Flag Counter
Visitors as of April 2nd, 2024
~ The Study of Threes ~
http://threesology.org


Tri Moudrí Muzi


Tri moudrí muzi prisli ke mne
se tremi dary, ráno Stedrého dne
následovali hvezdu, aby videli
kr&aacut;ele-Spasitele práve narozeného.

Kdyz jsem byl alé dite
objevujíc svet ve svých hrách
ztratil jsem se na tri dny
Ale stále byl jsem v dome Bozím; usmál jsem se.

Duch zavedl me do pustiny
kde jsem byl trikrát pokousen dáblem
Satan me chtel ucinit jedním z nich
ale já dal svoji dusi andelum, kterí me navstívili.

Ucil jsem, aby si vsichni mohli zpamatovat-
"Zeptat se, Hledat a Zaklepat"
nebot temto klícum neodolá nic
a nebeská brána se odemkne.

Byl jsem stár trikrát deset let a tri roky
hlásaje víru, nadeji a lásku k blizímu
nekterí me povazovali za dábla, jiní zvali me smelým
Ale co jsem udelal, udelal jsem pro tebe.

"Nejsem," to bylo vse co Petr rekl
kdyz otázán, zda je jedním z mých záku
potretí dal zapornou odpoved, kdyz jsem byl odveden
tesne pred ranním kuropením.

Mnozímyslí,ze jsem upustil kríz trikrát
na ceste k svému ukrizování
a s dalsími dvema shledán viným ze zlocinu
ze my tri mírili jsme do nebe.

Lidé verí, ze tri hreby byly vzaty
na pribití kazdéruky a obou nohou
- mí popravcí ocekavali hrubé urázky
ale já pro ne zvolil tato slova:.

"I kdyze mé telo bolestne volápo vode
a krev kane z kazdé ruky
prosím te, odpust jim, ó Otce
nebot oni nechápou"
.

Byl to Pilá, kdo nadepsal nad mou hlavou
v rectine, latine a hebrejstine
na drevenou desku slova, která se cetla:
'Jez&ioacute;s Nazarenský, král vsech Zidu'.

Kdyz ve tri hodiny byl jsem pripraven odejít
aby prístí generace mohly verit nekterí ríkají,
ze jsem pronesl jednoduchou vetu o trech slovech:

"Já jsem zízniv"
.

Jeden clovek stojící vedle rozbehl se ke mne
s houbou namocenou v kyselém víne
ale ostatní kolem rekli Nech ho byt!"
aby videli, jestli Buh me zachrání vcas.

Bylo to tretího dne, kdy jsem vstal z mrtvých
po svém ukrizování
a kazdý clovek s dobrým srdcem ví
ze jsem zemrel pro jednoho kazdého z vá.

Tri zeny se sladkým korením
prisly, aby upokojily svá srdce a pomazaly me
ale odesel jsem pred nimi, do Galilee
nebot tam jsem se mel setkat.

se vými zaky za azvrenými dvermi
Prisel jsem dvakrá, abych byl slysen
a pak blízko Tijerského more
mel jsem prijít potretí.

Polozil jsem Simonu Petrovi tri otázky
vedouc, ze odpoví stejne
Má neumírající láska byla dána ve trechlekcích
aby celá budoucnost mohla získat.

vsechna autorita v nebi a na zemi
mne byla dána onen den
o kterem jsem vedel od svého zrození
vzestoupím, avsak budu mít jeste mnoho co ríci.

Ale aby si vsedchny národy uvedomily
doufaje, ze vsichni lidé prijdou a uslysí
mí z´ci byli posláni k pokrtení
ve jménu Otce, Syna I Ducha Svatého".

Jako zlodej v noci
prijdu k tobe
i kdyz nekterí, ze to je pravda
Modlím se, aby tvoje srdce zazarilo mým svetlem
Není mystickou náhodou
ze muj zivot má tri podoby.

Musís porjít k poznni, jak je dulezité
ze má láska k tobe te neopustila.

Czechoslovakian translation:
-by-
Ivana Cerná

Historical Note: Ms. Cerná was attached to the Language Department at a University at the time of the translation back in 1983/84. When I had brought her a copy of the printed poster at the Department, she expressed an excitement which brought another worker into the room who didn't quite know what to make of her expression (and neither could I since I couldn't translate it). She then began to read the poem and make changes with respect to adding more diacritic marks. I had no idea more could be added. I also recall her as being a talented craftsperson.


Here is the Google translation:


Tri moudrí muži


Tri mudrci prišli ke mne
se tremi dary, na vánocní ráno
sledovali hvezdu, kterou videli
který byl nove narozen.

A když jsem byla malé díte
zkoumání sveta jako díte hraje
Ztratil jsem se tri dny
ale v dome Boha jsem se usmála.

Duch me privedl na poušt
být trikrát pokoušen dáblem
Satan chtel, aby mi byl jedním z jeho
ale já jsem navštívil andely mé duše.

Ucil jsem to, aby si všichni pamatovali -
"požádat, hledat a klepat"
protože s temito klíci se všechny veci vzdávají
a nebeské dvere odemknout.

Byl jsem trikrát deset plus tri roky
mluvit o víre, nadeji a lásce
nekterí me považovali za zlé, jiní mi ríkali odvážne
ale co jsem udelal, udelal jsem pro tebe.

"Já nejsem," rekl Peter
na otázku, jestli je jedním z mých žáku
jeho tretí poprení prišlo poté, co me odvedli,
pred okamžikem, kdy kohouta zasáhne.

Mnozí si myslí, že jsem trikrát upustil kríž
na ceste k mému ukrižování
a se dvema dalšími, kterí se dopustili trestných cinu,
že jsme se 3 vypravili do nebe.

Predpokládá se, že byly použity tri hrebíky
vázat obe ruce a obe nohy
- moji katari by meli být zneužití
ale s takovými slovy jsem se rozhodla mluvit:

"A ackoli moje telo hluboce trpí vodou
zatímco krev také pramívá z každé ruky,
prosím, odpustte jim otec
protože nerozumí".

Pilát, který nad mou hlavu napsal,
v rectine, latine a hebrejštine,
na drevené desce, která by se dala císt:
"Ježíš Nazaretský král všech Židu".

Kdybyste ve 3 hodin, mel jsem odjet
aby mohly budoucí generace verit,
nekterí ríkají, že jsem rekl tuto jednoduchou frázi tri:
"Mám žízen"


Jeden v okolí se na me vrhl
s houbou namocenou v kyselém víne
ale jiní kolem rekli: "Nech to být!",
aby zjistil, jestli Buh by me zachránil vcas.

Byl tretí den, kdy jsem vstala
po ukrižování
a každý milosrdný clovek ví,
bylo to pro každého z vás, že jsem zemrel.

Tri ženy s korením sladké,
prišly uklidnit své srdce tím, že mi pomazali
ale pred Galileou jsem šel pred nimi
protože jsme tam meli setkat.

Mým ucedníkum za zavrenými dvermi,
Prišel jsem dvakrát, abych byl slyšet
pak poblíž more Tiberieas brehu,
že tato návšteva byla moje tretí.

Zeptal jsem se Simon Petra na tri otázky
vedel, že by odpovedel stejným zpusobem
Moje nehynoucí láska byla dána v techto lekcích,
tak, aby mohla být získána veškerá budoucnost.

Veškerá autorita v Nebi a na Zemi
bylo mi dáno v den,
které jsem poznal od narození
Chtel bych vzrust s ješte hodne ríct.

Ale aby všechny národy mohli uvedomit
doufat, že všechny národy prijdou slyšet to
moji ucedníci byli posláni, aby pokrtili,
"ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého".

Stejne jako zlodej v noci,
Musím prijít k vám
ackoli nekterí verí tomu nepravda,
Modlím se, aby vaše srdce svítilo mé svetlo.

Není to mystická náhoda
že príbeh mého života má vzory trí
musíte se dozvedet o jeho významu
jako moje láska k vám neopustila tebe.Poem initially copyrighted in 1979
Record of Web Page Modification: Wednesday, March 27th, 2013, 9:13 AM
Updated Posting: Friday, 11h May 2018... 9:25 AM
Latest Update: Tuesday, 2nd October 2018... 11:37 AM
Your Questions, Comments or Additional Information are welcomed:
Herb O. Buckland
herbobuckland@hotmail.com