Threesology Research Journal
Three Wise Men Poem Translations
English German Finnish Czechoslovakian Spanish French Italian Hungarian Filipino

Flag Counter
Visitors as of April 2nd, 2024
~ The Study of Threes ~
http://threesology.org


Három Bölcs


Három bölcs jött hozzám
Három ajáandékkal, egy csillagot lövettek
karácsony reggelén, hogy lássák
a megválto-királyt aki most született.

Kutattam a világban mintegy kisgyerek játszik,
mikor én is kis gyerek voltam,
és három napig elvesztem
de egy isten házában mosolyogtam..

Egy szellem a pusztába vezetett
ahol az ördög háromszor kisértett
Sátán magáévá akart tenni
de látogató angyalnak adtam lelkemet.

Tanitottam hogy mind emlékezzenek -
"Kérni, Keresni és Zörgetni"
mert e kulcsoknak mindenki enged
és megnyittatnak az ég kapui.

Háromszor tíz és három éves voltam
hit, remény és szeretetról beszéltem
gonosznak hívtak vagy merésznek
de teérted volt amit tettem.

Mikor kérdezték hogy követom-e
"Nem Vagyok," Pé csak annyit mondott
harmadszor tagadott meg amikor vittek,
Mielótt a kakas kukorékolt.

Sokan azt hiszik hogy háháromszor leejtettem
a keresztet a feszités útján
s két máasikkal búnösnek itéltek
és hárman indultunk az ég után.

Hiszik hogy három szöget használtak
hogy mindkét kezemet s lábaimat fogja
- kivégzóim szidalmakra vártak
de ezen szavakkal feleltem nekik:

"Noha testem vízre szomjúhozik
s minkét kezembó´l vércseppek csöpögnek
csak bocsáss meg nekik jó atyám
mert nem értik mit cselekeznek."


Pilátus írta fejem fölé
egy kis fatáblára
Görögül, Latinul és Héberül
"A Nazáreti Jézus a zsidók királya"
Három órakor, útrakészen voltam.

hogy jövö nemzedékei higgyenek
egyesek azd mondják három szóval mondtam

"En szomjas vagyok."


Savanyú borral itatott spongyával
futott hozzam egy a közelemben
de mások azt mondták "Csak haggyad!"
hogy vajon isten megent-e idoben.

Keresztrefeszitésem után
a harmadik nap volt mikor feltámadtam
és minden jószívú ember tudja
hogy midegyiktekért haltam.

Három asszony jött édes fúszerekkel
hogy sziveiket könnyitve felkenjenek
de elóttük már Galileába mentem
mert ott talalkoznunk kellet.

követó´imhöz csukott ajtómögött
kétszer jöttem hogy halgassanak
s utána a Tibériás tenger partj´n
harmadszor látogattam azokat.

Három kérdést kérdeztem Simon Pétertól
jól tudva hogy ugyanazt modja
jalhatatlan szeretetem volt a leckében
hogy az agész jövó használhassa.

Minden hatalom égen és földön
nekem adatott azon a napon
melyen tudtam születésem óta
felmegyek, noha sok mondanival´m volt.

De hogy miden nép megtudja
mindenki halgatja, azt remélve
"az Atya, Fiú es Szentlélek Nevében."

Tanitványaim ki lettek küldve
mint egy tolvaj az ejszakaban,
úgy jöttem hozzátok
noho sokan hiszik hogy nem igaz hogy
szivedben legyen vilagosságom azert imádkozok

Nem rejtelmes összeötlés
hogy életemben a h´rmas szám szerepel
annak jelentóségét meg kell értened
ahogy az én szeretetem nem hagy el.

Hungarian translation:
-by-
Attila Csanyi

Historical Note: Mr. Csanyi was working as a mechanic. I don't actually recall how I came to ask him for assistance, but a vague memory suggests I had gone into the mechanic repair shop to make some enquiries about a volkswagen I was working on.

Here is the Google translation:


Három bölcs ember


Három bölcs eljött hozzám
három ajándékkal, karácsonykor
követtek egy csillagot, hogy lássák
az újonnan született megmento-király.

És amikor fiatal gyerek voltam
a világ mint gyermek játszik
Három napig elvesztek
de Isten otthonában elmosolyodtam.

Egy szellem vezetett be a vadonba
hogy háromszor kísértsék meg az ördög
Sátán akart nekem az egyiket
de angyalokat adtam a lelkemnek.

Tanítottam, hogy minden emlékezzen -
"kérni, keresni és kopogni"
mert ezekkel a kulcsokkal minden dolog lemond
és a mennyei ajtók kinyílnak.

3-szor tíz és 3 éves voltam
a Hit, a Reménység és a Jótékonyság kifejezésére szólva
Néhányan gonosznak gondoltak, mások boldognak nevezték
de amit tettem, én tettem érted.

"Nem vagyok", mindaz volt, amit Péter mondana
amikor megkérdezték, vajon o az egyik tanítványom
harmadik megtagadása után jött el,
mielott egy kakas nyög.

Sokan azt hiszik, háromszor dobtam a keresztet
a keresztre feszítés útján
és két másik bunösnek találtattak,
hogy háromunk elindult a Mennyország felé.

Úgy gondolják, hogy három körmét használtak
kötni mindkét kezét és mindkét lábát
- a hóhérjaim várhatóan visszaéltek
de ilyen szavakkal úgy döntöttem, hogy beszélek:

"És bár a testem mélyen elakad a vízért
míg a vér minden kézbol kifolyik,
kérlek bocsáss meg nekik oh Apám
mert nem értik".

Pilátus írt a fejem felett,
görög, latin és héber nyelven,
egy fából készült plakettet, amely olvasható:
"Jézus a Názáreti minden zsidó királya".

Amikor este 3 órakor elmentem a szabadságomra
hogy a jövo nemzedékei hinni fognak,
egyesek azt mondják, hogy ezt az egyszeru mondatot három:

"Szomjas vagyok"


Egy közeli, rohanni kezdett hozzám
egy savanyú borban áztatott szivaccsal
de mások azt mondták: "Hadd legyen!"
hogy Isten idoben megment engem.

A harmadik napon emeltem fel
miután megfeszítették
és minden kedves szívu ember tudja,
mindannyiótokért halt meg.

Három no édes,
azért jöttek, hogy megnyugtassák szívüket kenettel
de én elmentem hozzájuk, Galileába
mert ott találkozunk.

A tanítványaimnak a bezárt ajtók mögött,
Kétszer azért jöttem, hogy meghallgassam
majd a tiberiói partok tengere közelében,
ez a látogatás a harmadik volt.

Simon Peter három kérdést kértem
tudván, hogy ugyanazt választja
a halhatatlan szeretetem ezeken a leckéken adódott,
úgyhogy minden jövo nyerhet.

Minden tekintély a Mennyben és a Földön
adták nekem a napon,
amit a születésem óta ismertem
Még mindig sokat akarok mondani.

De azért, hogy minden nemzet felismerhesse
remélve, hogy minden nép hallja
a tanítványaimat elküldték, hogy kereszteljék,
"az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében".

Mint egy tolvaj az éjszakában,
Én eljövök hozzád
bár egyesek ezt a hamisnak tartják,
Imádkozom, hogy a szívet a fényem ragyogja.

Ez nem egy misztikus véletlen
hogy az életem története háromféle mintázattal rendelkezik
tudnia kell annak jelentoségérol
mert a te szerelmed nem hagyta el.Poem initially copyrighted in 1979
Record of Web Page Modification: Wednesday, March 27th, 2013, 9:14 AM
Updated Posting: Friday, 11th May 2018... 10:44 AM
Latest Update: Tuesday, 2nd October 2018... 11:41 AM
Your Questions, Comments or Additional Information are welcomed:
Herb O. Buckland
herbobuckland@hotmail.com